βιβλιογραφία/bibliography

* η βιβλιογραφία παρουσιάζεται αλφαβητικά / bibliography is presented alphabetically


01
'Tα Υπαίθρεια Σχολεία και το Σπίτι των Παιδιών "Τα Χελιδώνια" στο Πήλειο',  Αρχείο Θεσσαλικών Ερευνών, 15ος τόμος, σελ. 177 -220, περιοδική έκδοση Εταιρείας Θεσσαλικών Ερευνών, Βόλος, 2006 / 'Archive of Thessalian Studies - issue 15', page 177-120, periodical publicaton of the Thessalian Research Αssociation, Volos, 2006* για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθήται στο : http://ethesse.gr/ 
  for more info you may refer to : http://ethesse.gr/home.html

02
'Γράμματα στην Άννα', Σικελιανός Άγγελος, Μετάφραση Θόδωρος Παρασκευόπουλος, Εκδόσεις 'Ικαρος, 1981 / 'Letters to Anna', Sikelianos Aggelos, Ikaros Publishing Company, 1981


03
'Ελπίδα', Γιάννης Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Εξάντας, 1999 / 'Elpida', Giannis Papadopoylos, Exantas Publishing Company, 199904
'Το μαγικό βουνό του ιατρού Καραμάνη', συλλογική εργασία, εκδόσεις 'Ελλα / 'The magic mountain of dr. Karamanis',  group publication, Ella Publishing Company. 
(Το βιβλίο έχει αποσυρθεί, για το άρθρο "Το συγκρότημα των κτιρίων Σανατορίου και πρεβαντορίου Πηλίου" του αρχιτέκτονα κ. Δημητρίου- Ιωάννη Γαλανού, το οποίο περιλαμβάνεται στην έκδοση).

05
'Το μαγικό βουνό', Thomas Mann, Μετάφραση Θόδωρος Παρασκευόπουλος, Εκδόσεις Εξάντα / 'The magic maountain', Thomas Mann, S. Fischer Verlag, 1924
06
'Ο Γιώργος Καραμάνης και το σανατόριο Πηλίου', Γιάννης Μουγογιάννης , Εκδόσεις Δήμου Αγριάς, 1999 / 'George Karamanis and the sanatorium of Pelion', Giannis Mougogiannis, Municipal Publishing Company of Agria, 1999
07
"Τα Υπαίθρια Σχολεία και το Σπίτι των Παιδιών", Χ. Χαρίτος - Γ. Κοντομήτρος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 200708 
"Άννα Σικελιανού: Ο έρωτας και το όνειρο. Η ζωή της σαν μυθιστόρημα", Κωνσταντίνος Ι. Γουργουλιάνης, Νίκος Κ. Κυριαζής, Εκδόσεις: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2012