φωτογραφίες/photosΦωτογραφίες από το βιβλίο "Ο Γεώργιος Καραμάνης και το Σανατόριο Πηλίου", του Γιάννη Μουγογιάννη,  εκδόσεις Δήμου Αγριάς, 1999.Από το περιοδικό "Εν Βόλω", Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση Δήμου Βόλου, τεύχος 21ο

 
Φωτογραφίες από το βιβλίο "Το Μαγικό Βουνό του γιατρού Καραμάνη", Συλλογική εργασία, Περιφερειακές  Εκδόσεις "έλλα" & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.