συνεντεύξεις/interviews

1
Αποσπάσμα συνέντευξης του κ. Γιάννη Μουγογιάννη συγγραφέα του βιβλίου "Ο Γιώργος Καραμάνης και το σανατόριο Πηλίου".

2
Αποσπάσμα συνέντευξης του  κ. Γεωργίου Κοντομήτρου, διδάκτωρα της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.